پروژه‌های پارس‌تابلو

> پروژه گسترش محوطه مخازن موانزا

نوع قرارداد:

کارفرما:

TANGA ENERGY

وضعیت پروژه:

محل پروژه:

تانزانیا

پروژه گسترش محوطه مخازن موانزا

پروژه‌های مرتبط

ptgc-return-logo

احداث مجتمع ذخیره سازی بارگیری وکیوم و متعلقات جان...

محل پروژه: خوزستان-آبادان
ptgc-return-logo

اجرای شبکه تغذیه گاز مسیر آبش احمد به هوراند

محل پروژه: آذربایجان شرقی- هوراند
ptgc-return-logo

پروژه تهیه مصالح، احداث و اتصال به شبکه اصلی چهار ...

محل پروژه: اردبیل- مغان
ptgc-return-logo

تامین Remote Terminal Unite (RTU)

محل پروژه: تهران
ptgc-return-logo

تامین Power Management System پروژه پالایشگاه میعا...

محل پروژه: هرمزگان- بندر عباس
پروژه گسترش محوطه مخازن موانزا

پروژه گسترش محوطه مخازن موانزا

محل پروژه: تانزانیا
احداث خط لوله انتقال گاز واحد تامین آب و تصفیه خانه کارخانه فولاد

احداث خط لوله انتقال گاز واحد تامین آب و تصفیه خان...

محل پروژه: موزامبیک
احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز و خط فیدینگ گاز کارخانه فولاد

احداث ایستگاه تقلیل فشار گاز و خط فیدینگ گاز کارخا...

محل پروژه: موزامبیک
تامین و احداث و راه اندازی مخازن سوخت نیروگاه گازی دبیس عراق

احداث نیروگاه گازی دبیس عراق

محل پروژه: عراق