نفت و گاز

مهندسی، تامین تجهیزات و اجرای پروژه‌های بخش نفت و گاز

پارس‌تابلو با تکیه بر تجربیات موفق در تامین تجهیزات برای پروژه‌های ملی در بخش نفت و گاز و با بهره‌مندی از ظرفیت شرکای استراتژیک در بخش‌های مختلف نفت و گاز در کلیه مراحل از شناسایی تا بهره‌برداری قادر به تامین مالی، مهندسی، تامین تجهیزات و ماشین‌آلات تخصصی و اجرای پروژه است.

  • خطوط لوله نفت و گاز
  • مخازن ذخیره
  • نصب تجهیزات مکانیکی، شیرآلات صنعتی و مبدل‌های حرارتی
  • تجهیزات تهویه
  • بازسازی تجهیزات فرسوده

پروژه مرتبط