نیرو

طراحی، تامین و اجرای نیروگاه‌های برق‌آبی، گازی و سیکل ترکیبی، طراحی، تامین و اجرای خطوط انتقال و پست‌های فشار قوی تا 500 کیلوولت

چه در صنعت، چه در زیرساخت ها یا ساختمان ها: هر محیطی به منبع تغذیه قابل اعتماد وابسته است. به همین دلیل است که راه حل هایی با حداکثر ایمنی و کارایی مطلوب مورد تقاضا هستند. با ذهنیتی معطوف به آینده، ما به تولید نیرو به شیوه ای پایدار و مسئولانه ادامه خواهیم داد. ما خدمات EPC هوشمند را برای سیستم‌های قدرت در زمینه‌های تولید برق، انتقال نیرو، توزیع برق و تامین انرژی صنعتی ارائه می‌کنیم که زیرساخت شبکه را از نظر چرخه عمر، قابلیت اطمینان و سازگاری با محیط زیست در لبه برتر نگه می‌دارد.

تولید نیرو

مهندسی، تامین تجهیزات، ساخت، راه‌اندازی، نصب و بازسازی انواع نیروگاه‌ها مانند:

 • برق‌آبی
 • بادی و خورشیدی
 • حرارتی
 • گازی
 • سیکل ترکیبی

انتقال نیرو

 • مطالعات امکان‌سنجی پروژه‌های انتقال نیرو
 • مهندسی، تدارکات و ساخت سیستم‌های انتقال نیرو (خطوط انتقال و ایستگاه‌های شبکه) تا 500 کیلو ولت
 • مطالعه اتصال به شبکه

توزیع نیرو

 • برق روستایی
 • برق‌رسانی صنعتی
 • بهینه‌سازی شبکه توزیع
 • کاهش تلفات (فنی / تلفات غیرفنی)
 • نوسازی شبکه‌های توزیع
 • نورپردازی
 • شبکه‌های هوشمند
 • اتوماسیون شبکه توزیع
 • سیستم‌های نظارت و کنترل
 • مراکز کنترل
 • واحدهای پایش از راه دور

پست‌های فشار قوی

• طراحی، تامین و اجرای پست‌های فشار قوی تا 500 کیلوولت

• تعمیرات، بهره‌برداری و نگه‌داری پست های فشار قوی

• طراحی و اجرای پست برق دیجیتال

پروژه مرتبط