انبوه سازی مسکن

ساخت‌و ساز شهری شامل ساختمان‌های مسکونی، اداری و تجاری

PTGC با تکیه بر توان مدیریت پروژه، بهره‌مندی از ظرفیت‌های مهندسی موجود در گروه و توان تامین مالی و جذب سرمایه در این بخش قادر به اجرای پروژه در حوزه‌های ساختمان، ابنیه و سازه‌های فلزی و بتنی و زیرساخت‌های شهری است.

پروژه‌های مرتبط