پروژه‌های پارس‌تابلو

> نیروگاه 12 مگاواتی کارخانه شکر العماره عراق

نوع قرارداد:

کارفرما:

وزارت برق عراق

وضعیت پروژه:

محل پروژه:

عراق

نیروگاه 12 مگاواتی کارخانه شکر العماره عراق

پروژه‌های مرتبط

نیروگاه 40 مگاواتی خورشیدی مجتمع گل‌گهر

احداث نیروگاه 40 مگاواتی خورشیدی گل گهر سیرجان

محل پروژه: کرمان- سیرجان
نیروگاه 6 مگاوات گازسوز ولایت فاریاب

نیروگاه 6 مگاوات گازسوز ولایت فاریاب

محل پروژه: افغانستان
نیروگاه 10 مگاواتی گازسوز شبرغان افغانستان

نیروگاه 10 مگاواتی گازسوز شبرغان افغانستان

محل پروژه: افغانستان
نیروگاه 12 مگاواتی کارخانه شکر العماره عراق

نیروگاه 12 مگاواتی کارخانه شکر العماره عراق

محل پروژه: عراق
نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی مجتمع گل‌گهر

نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی مجتمع گل‌گهر

محل پروژه: کرمان- سیرجان
نیروگاه برق 320 مگاواتی دبیس عراق

نیروگاه برق 320 مگاواتی دبیس عراق

محل پروژه: عراق
نیروگاه 320 مگاواتی الصدر عراق

نیروگاه 320 مگاواتی الصدر عراق

محل پروژه: عراق