پروژه‌های تولید نیرو

برخی از پروژه‌های شاخص پارس‌تابلو در حوزه تولید نیرو:

نیروگاه 320 مگاواتی دبیس عراق

نیروگاه 40 مگاواتی خورشیدی در سیرجان

نیروگاه موتور گازسوز 15 مگاواتی

نیروگاه 10 مگاواتی گازسوز

نیروگاه 6 مگاوات گازسوز