پروژه‌های انبوه‌سازی راه و ساختمان

برخی از پروژه‌های شاخص پارس‌تابلو در حوزه انبوه‌سازی راه و ساختمان:

ساخت 2197 واحد مسکن در شهر جدید پرند

ساخت 250 واحد مسکن در شهر جدید تیس سیستان بلوچستان

خدمات بزرگراه دو لاین